23.listopad 2020

Bezprašné čištění průmyslových hal

Principem tohoto způsobu čištění je tryskání a odsávání nečistot pod tlakem nebo frézování povrchu. Dále pak nabízíme možnost tryskání vertikálních poloh a podhledů a to suchou nebo mokrou cestou.