Integrovaná politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce


Úklidová firma HARYSERVIS je vlastníkem know-how, založeného na profesionálních znalostech a dlouholetých zkušenostech. Neustále se snažíme zvyšovat kvalitu naší práce, sledujeme a učíme se novým moderním způsobům úklidu a vyhledáváme další možnosti rozšiřování našich služeb.

Úklidové služby jsme povýšili na odbornou práci, kterou provádějí kvalifikovaní a dobře vycvičení zaměstnanci, které neustále vzděláváme s cílem zvyšovat jejich odbornost, odpovědnost a osobní angažovanost.

Všichni si uvědomujeme, že jsme plně závislí na našich zákaznících a že mít zákazníka není samozřejmost. Proto spokojenost našich zákazníků a udržování našeho dobrého jména patří mezi naše prvořadé cíle. Chceme, aby se na nás naši zákazníci vždy rádi obraceli. Jsme připraveni nejen plnit všechny jejich požadavky jak nejlépe umíme, ale jejich očekávání ještě překonávat.

Kromě kvality společnost považuje za další důležitou prioritu ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při poskytování našich služeb vždy dbáme na dodržování všech legislativních požadavků. Naše podnikatelské aktivity řídíme tak, aby se maximálně předcházelo znečišťování, plýtvání nebo podceňování bezpečnostních rizik.

Vedení firmy si uvědomuje, že realizace této politiky je dlouhodobý proces, kde se očekávané výsledky nemohou dostavit ihned. Preferuje dlouhodobé cíle před krátkodobými a odmítá aktivity, které mohou přinést krátkodobé zisky, ale z dlouhodobého pohledu mohou poškodit dobré jméno společnosti.

Základním cílem této politiky je dosažení kladného přístupu ke kvalitě, ochraně životního prostření a bezpečnosti práce u všech našich zaměstnanců.

V Olomouci dne 1. 10. 2012    

Jan GRÉZL, Sylva GRÉZLOVÁ
HARYSERVIS II.   

0023_D81_2480
HARYSERVIS
Ostravská 25, 779 00 Olomouc
E-mail: firma@haryservis.cz


Telefon: +420 585 311 077
Pohot. telefon:    +420 602 784 805